top of page

PROJELER

Devam Ediyor
WPE-Tube-forVOC

Tübitak 1512 desteği alarak kurulmuş firmamızın, proje kapsamda ürettiği iç yüzeyi polimerik filmle kaplı ekstraksiyon kaplarının müşterilerin talep/öngörüleri doğrultusunda VOC (Volatile Organic Compounds) kirleticilerinin kullanımına uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ekstraksiyon yönteminde ve kabın iç yüzeyinde bazı modifikasyonlar/değişmeler gerçekleştirmek suretiyle bu kirleticilerin analizlenmesine uyumlu hale getirilmesi durumunda, halihazırda çok zaman alıcı bir tekniğin ve sadece bu teknik için kullanılan cihazın ortadan kaldırılması sağlanarak, ciddi bir ekonomik külfet oluşturan yöntemin (dışa bağımlı  ürünlerle gerçekleştirilmektedir) alternatifi sunulmuş olacaktır.

WPE-Tube-50 & WPE-Tube-50-V1 Projesi

TÜBİTAK/TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği projesi olan bu Ar-Ge çalışmaları neticsinde "Poroje çıktısı olarak su örneklerinde çeşitli yönetmeliklerce analizlenmesi zorunlu olan organik kirleticilerin (PAHs, Pestisit); analiz öncesi ekstraksiyon, ön deriştirme ve saflandırma adımlarını hızlı, kolay, tekrarlanabilir, ucuz, yerli, çevreci ve  tekrar kullanımı mümkün olacak şekilde gerçekleştirebilen bir ekstraksiyon kabı ve bu kabın kullanım şeklini tanımlayan yöntem geliştirilmiştir."

RR-Quechers Aparatı

Günümüzde, gıda örneklerinde pestisit kalıntılarının analizlerinde en yaygın kullanılan  ekstraksiyon yöntemi QuEChERS yöntemidir (Quick Easy Cheap Effective Rugged Safe). QuEChERS yönteminde kullanılan ve tek kullanımlık olan çeşitli kimyasal malzemelerin, tekrarlı kullanımını mümkün kılan (özellikle clean-up aşamasındaki sarfların), bazı işlem adımlarının (çalkalama, santrifüj vb.),  aparat  ve geliştirilen yöntem vasıtasıyla kaldırılması ile özellikle çoklu numune analizlerinde zamandan tasarruf sağlayarak ekstraksiyon işlemlerinin süresini kısaltan, ucuz ve kullanımı kolay bir aparat olarak öne çıkmaktadır.

 

bottom of page